MSSQL Sorular

–1-) TSQL komutlarıyla kendi isminizde bir veri tabanı oluşturun.

create database ugur

–2-) Bu veri tabanının içerisine “memur” isimli bir tablo oluşturun
(id int primary key,isim nvarchar(39),departman nvarchar(39),maas int )
isim ve maaş sütunlarına veri girilmesi zorunlu olmalı(not null).

create table memur (id int primary key ,
                                 isim nvarchar(40) not null,
                                 departman nvarchar(39),
                                 maas int  not null)    */                         
 
–3-)Memur tablosuna TSQL komutlarıyla 3 adet kayıt ekleyin
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (4,’Ayşe ‘,’Bilişim Teknolojileri’,1000);

–4-) id si 2 olan kaydın ismini ‘çağdaş’ olarak değiştirin
update memur set isim=’Uğur’  where id=2;

–5-)Maaşı 2000den küçük olan kayıtlar içerisinde id si 1 olmayanların maaşlarını 4000 yapın
update memur set maas=4000 where id<>1 and maas<2000

–6-) Memur tablosuna 3 adet kayıt ekleyin.
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (5,’Ece ‘,’Danışman ‘,3000);
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (6,’Fatma ‘,’Sekreter’,1500);
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (7,’Hayriye ‘,”,5000);

–7-)Memur tablosunda ismi a veya c ile başlayan kayıtları silin.
delete from memur where isim like ‘a%’ and isim like ‘c%’

–8-) Memur tablosunda departmanı boş olan kayıtları silin.
delete from memur where departman=”;

–9-)Memur tablosunda departmanı pazarlama 3 kayıt ekleyin.
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (8,’Sevgi ‘,’Pazarlama ‘,2000);
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (9,’Fahri ‘,’Pazarlama’,2000);
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (10,’Selvi ‘,’Pazarlama’,2000);

–10-) Toplam maaşı gösteren sorgulama
select sum(maas) as ‘Maaş Toplamı’ from memur

–11-)En büyük maaşı gösteren sorgulama
select max(maas) as ‘En Büyük Maaş’ from memur

–12-)Ortalama maaşı gösteren sorgulama
select avg(maas) as ‘Ortalama’  from memur

–13-)Memur tablosunda departmanı pazarlama olmayan kayıtların sadece isim ve maaşlarını gösteren stored prodecure ü yazınız.
create proc memur_departman as
select isim, maas from memur where departman!=’Pazarlama’
exec memur_departman

–14-) Memur tablosunda isminin içinde ‘h’ geçmeyen kayıtlar içerisinde departmanı ‘pazarlama’ olan kayıtları gösteren stored produre kodunu yazınız.
alter proc memur_departman as
select isim, maas from memur where departman=’Pazarlama’ and isim not like ‘%h%’
exec memur_departman

–15-) Bizim gönderdiğimiz departmanın adına göre bütün bilgilerini gösteren stored procedure yazınız.
create proc departman_bilgileri  @dp nvarchar(20) as
select * from memur where departman=@dp;
exec departman_bilgileri ‘Sekreter’
–16-) Maaşı bizim belirtiğimiz rakamdan küçük olan bütün kayıtları gösteren stored procedure.
create proc maasi_kucuk_olanlar  @money float as
select * from memur where maas < @money;
exec maasi_kucuk_olanlar 3000;

–17-) Maaşı bizim belirttiğimiz rakamlar arasında olan kayıtlar gösteren.
 create proc maas_araliği  @m1 int, @m2 int as
select * from memur where maas between @m1 and @m2
exec maas_araliği 1000,1500

–18-)1 den 10 a kadar olan sayıları ekrana yazdırın.
 declare  @i int ;
set @i=0;
while(@i <10)
begin
   set @i = @i + 1;
   print @i  ;
end
–19-)1 den 10 a kadar olan tek sayıları (3 ve 5 hariç) ekrana yazdırın.
declare @sayi int;
set @sayi=0;
while (@sayi<10)
begin
  set @sayi=@sayi+1;–select de yazılabilir atamak için
    if (@sayi = 3 or @sayi= 5 )
     begin   
       continue;
     end
  print @sayi
end

–20-)1 den 10 a kadar olan sayıları tek sayılarda  ‘Çağdaş’, çift sayılarda ‘kadir’ stringi ile beraber yazdırın.
declare @sayi int;
set @sayi=1;
while (@sayi<=10)
begin
    set @sayi=@sayi+1;
    if(@sayi % 2 = 0)
     begin  
       Print ‘Kadir’;
     end
    else
     begin
        
        Print ‘Çağdaş’;
     end

end

Örnek Sorular ASP.NET

Sorular

1.    Btn1 e basıldığında google sayfası açılsın.

2.    Btn2 ye basıldığında txt1 deki değerin 3. Harfi txt2 ye ve listboxa eklensin.

3.    Btn3 e basıldığında eğer checkbox seçili değilse listbox a “kadir” yazsın seçili  ise txt1 e 1 den 10 a kadar olan sayılar aralarında virgüllü şekilde yan yana eklensin.

4.    Btn4 e basıldığında listbox a 1 den 10 a kadar olan sayılar (3 ve 7 hariç) eklesin ve txt1 de ”çağdaş turan” yazsın.

5.    Btn5 e basıldığında dropdownlist e “kara murat” eklensin ve eğer checkbox seçili ise txt ye “sinan” yazılsın.

6.    Btn6 ya basıldğında listbox1 deki değer textbox1 e yazsılsın.

7.    Btn7 ye basıldığında textbox1 deki değer textbox2 ye eşitse ve bu  değer  “erdem” değilse listbox1 e “uğur” yazılsın.

8.    Btn8 basıldığında dropdownlist ‘e “koray” yazılsın, txt1 e de drpodownlistteki değerin 2. Harfi yazılsın.

CEVAPLAR

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Redirect(“http://www.google.com.tr&#8221;);
}

protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
TextBox2.Text = TextBox1.Text[2].ToString();
ListBox1.Items.Add(TextBox1.Text[2].ToString());
}
protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (!CheckBox1.Checked)
{

ListBox1.Items.Add(“kadir insanı”);
}
else
{
for (byte i = 0; i < 11; i++)
{
TextBox1.Text += “,” + i.ToString();
}

}

}
protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
ListBox1.Items.Clear();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
if ( i != 3 && i != 7 )
{
ListBox1.Items.Add( i.ToString());
}
TextBox1.Text = “Çağdaş Turan”;
}
}
protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (CheckBox1.Checked)
{
TextBox2.Text = “Sinan”;
}
else
{
DropDownList1.Items.Add(“Kara Murat”);
}
}
protected void Button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
ListBox1.Items.Add(“Deneme”);
TextBox1.Text = ListBox1.Text;
}
protected void Button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (TextBox1.Text == TextBox2.Text  && TextBox1.Text != “erdem”)
{

ListBox1.Items.Add(“uğur”);

}
}
protected void Button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
DropDownList1.Items.Add(“koray”);
TextBox1.Text = DropDownList1.Text[1].ToString();
}

C#’da Toolbox Nesneleri İş Yapma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Sorular
{
public partial class Form1 : Form
{
string[] sarkicilar = { “Kıraç-Gidiyorum”, “Funda Arar-Camdan Kalp”, “Teoman-Aşk Kırıntıları”, “Yıldız Tilbe-El Adamı”, “Hakan Yeşilyurt-Acıya Gülmek”, “Candan Erçetin-Onlar Yanlış Biliyor”, “Sezen Aksu-Yol Arkadaşım”, “Yonca Lodi-Sana bişey olmasın”, “Zuhal Olcay-Güller ve Dudaklar “, “Kayahan-Sarı Saçlarımdan Sen Suçlusun”, “Sibel Can-Lale Devri”, “Yavuz Bingöl-Bahar Gözlüm”, “Hadise-Düm Tek”, “İbrahim Tatlıses-Sarhoş”, “Tarkan-Kış Güneşi”, “Mustafa Sandal-Bu Kız Beni Görmeli”, “Gökhan Özen-Her Şeyde Sen Varsın”, ” Yalın-Her Şey Sensin” };  // Şarkıcı ve şarkı isimlerini string dizisine aktarma işlmine yarayan kodtur.
string[] takımlar = { “Galatasaray”, “Milan”, “Chelsea”, “Barcelona” };  // Takım isimlerimizi string dizisine aktaran komuttur…!

int i, i1;
Random r = new Random();   // Rasgele değişkeni olarak “r” yi aktarıyoruz.

int  oy, oy1, oy2, oy3;  // Değişkenlerimizi tanımlıyoruz…!
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void lbl1_Click(object sender, EventArgs e)
{

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
lblGoster.Text = (Convert.ToString(comboBox1.Text) + “==>” + Convert.ToString(comboBox2.Text));  // Göster butonuna tıklanınca şarkıcı isimlerini ve şarkı isimlerini label1 de göstermeye yarayan kod…!
}

private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
{
comboBox1.Items.Clear();
comboBox1.Items.Add(“Ajda Pekkan”);  // Combobox1 de yazılacak değerler…!
comboBox1.Items.Add(“Ferhat Tunç”);
comboBox1.Items.Add(“Sezen Aksu”);

}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

if (comboBox1.Text == “Ajda Pekkan”)  // combobox1 Ajda Pekkan a eşit ise combobox 2 içinde yapacağımız değişkenlikleri belirliyoruz…!
{

comboBox2.Text = “”;      // şarkı ismini seçtikten sonra tekrar şarkıcı ismini değiştirirken combobox2 deki text i sıfırlamaya yarayan kod…!

comboBox2.Items.Clear();    // combobox1 de şarkıcı ismi değiştirdiğimiz zaman combobox2 yi sıfırlamaya yarayan kodtur…!
comboBox2.Items.Add(“o benim dünyam”);     // Combobox1 Ajda Pekkana eşit ise combobox2 de yazılacak şarkı isimleri…!

comboBox2.Items.Add(“Uykusuz her gece”);
comboBox2.Items.Add(“Yeniden Başlasın”);
}
if (comboBox1.Text == “Ferhat Tunç”)
{
comboBox2.Text = “”;
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add(“Merhaba”);
comboBox2.Items.Add(“Olmaz Olsun”);
comboBox2.Items.Add(“Tutunamadım”);
}
if (comboBox1.Text == “Sezen Aksu”)
{
comboBox2.Text = “”;
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add(“Firuze”);
comboBox2.Items.Add(“Gamsız”);
comboBox2.Items.Add(“Geçer”);
}

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{

int i = r.Next(0, sarkicilar.Length);  // Şarkıcı isimlerini rasgele belirlemeye yarayan komuttur…!

label2.Text = sarkicilar[i];   // Rasgele belirlenen komutu hangi labele aktarılacağını gösteren komuttur…!

i = r.Next(0, sarkicilar.Length);
label4.Text = sarkicilar[i];
i = r.Next(0, sarkicilar.Length);
label6.Text = sarkicilar[i];
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
oy++;
oy3++;
label3.Text = (100 / oy * oy1).ToString();
label5.Text = (100 / oy * oy2).ToString();
label7.Text = (100 / oy * oy3).ToString();
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
oy++;
oy2++;
label3.Text = (100 / oy * oy1).ToString();
label5.Text = (100 / oy * oy2).ToString();
label7.Text = (100 / oy * oy3).ToString();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
oy++;   // Butona her tıkladığı zaman oyu arttırmasına yarayan komuttur…!
oy1++;
label3.Text = (100 / oy * oy1).ToString();   // oy ile oy1 çarpıp 100(%) sini alan komut…!

label5.Text = (100 / oy * oy2).ToString();
label7.Text = (100 / oy * oy3).ToString();

}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
i = r.Next(0, 2);  // 0 ile 2 arasında ki 2 takımdan birini rasgele belirleyip finale çıkaran komuttur…!

i1 = r.Next(2, 4);  // 2 ile 4 arasındaki 2 takımdan birini rasgele belirleyip finale çıkaran komuttur…!
string[] final = { takımlar[i], takımlar[i1] };  // finale çıkan 2 takımı string dizisine aktaran komuttur.

i = r.Next(0, 2);   // Finale çıkan 2 takımdan birini rasgele belirleyen programdır…!
label8.Text = final[i];  // Ve şampiyon olan takımı labelde göstermeye yarayan komuttur…!
}

}
}

Properties Kullanımı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace propertiesKullanımı
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
class matematikHesabi
{

int i, sayi, faktoriyel;
public int deger
{
get
{
faktoriyel  =  1;
for (i = 1; i <= sayi;i++ )
{
faktoriyel  =  faktoriyel  *  i;
}
return faktoriyel;
}
set
{
sayi  =  value;
}
}

}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
matematikHesabi yenimatematikHesabi = new matematikHesabi();
try
{
yenimatematikHesabi.deger = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
txtSonuc.Text = yenimatematikHesabi.deger.ToString();
}
catch
{
MessageBox.Show(“Lütfen sayı giriniz.”,”Uyarı”, MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Warning);
}
}
}
}

Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace operatorlerin_asiri_yuklenmesi
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

x r1 = new x(60,20);
x r2 = new x(20,30);
r1.yaz();
r2.yaz();
x r3;
r3 = r1 + r2;
r3.yaz();
}
}

class x {

private int k1, k2;
public x(int m, int n) {

k1 = m;
k2 = n;

}
static public x operator +(x a, x b) {
x temp = new x(0, 0);
temp.k1 = a.k1 + b.k2;
return temp;
}
public void yaz() {

Console.WriteLine(” k1:” + k1 + ” k2:” + k2);
}
}
}

İndexer Kullanımı

//İndexerların kullanımı
using System;

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi;
int[] dizimiz = new int[5];
indexler deneme = new indexler(dizimiz);

for (int i = 0; i < dizimiz.Length; i++){
dizimiz[i] = i;
}
Console.WriteLine(“5 tane sayi giriniz?”);
for (int i = 0; i < 5; i++)
{

sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
deneme[i] = sayi;
//   Console.WriteLine(deneme[i].ToString());

//    Console.WriteLine(“deneme:” + deneme[1]);
Console.ReadKey(true);
}

for (int i = 0; i < dizimiz.Length; i++)
{
Console.WriteLine(“indexer Sayilarımız:”);

Console.WriteLine(deneme[i].ToString());

//    Console.WriteLine(“deneme:” + deneme[1]);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

class indexler
{
int[] dizi = new int[5];

public indexler(int[] a)
{
a.CopyTo(dizi, 0);
}

public int this[int index]
{
get
{
return dizi[index];
}
set
{
dizi[index] = value;
}

}

}
}

Static Kullanımı

using System;
//Static Kullanımı.
class hesapla {
private  double sonuc=0;
public  hesapla(double x) {
sonuc = x / 2;

}
public void yazdir() {

Console.WriteLine(“X’in değeri: “+ sonuc);
}

}
class StaticDemo {
//Static bir alan tanımlamak.
public static int Val = 100;
//Static bir method tanımlamak.
public static int ValDiv2() {
int bol = 4;
return Val/bol;
}
}

class SDemo {
static void Main() {

Console.WriteLine(“Initial value of StaticDemo.Val is ”
+ StaticDemo.Val);

StaticDemo.Val = 8;//Direk erişilebiliyor sınıf adı üzerinden çünkü Val alanı static tanımlanmış class’ın içinde.
Console.WriteLine(“StaticDemo.Val is ” + StaticDemo.Val); //Burada StaticDemo.Val sınıfından static alanın 8 değeri ekrana yazılıyor.
Console.WriteLine(“StaticDemo.ValDiv2(): ” +
StaticDemo.ValDiv2());// Static methot çağrılıyor yine method üzerinden ValDiv2().
Console.WriteLine(“Bölünecek bir sayı giriniz>>”);
double sayi =Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
hesapla yeniHesapla = new hesapla(sayi);
yeniHesapla.yazdir();
}
}