Kuyruklar (Queues)

 • Bu bölümde gerçek yaşamdaki kuyrukların bilgisayardaki gösterimleri üzerinde durulacaktır.
 • Kuyruklar, eleman eklemelerin sondan (rear) ve eleman çıkarmaların baştan (front) yapıldığı veri yapılarıdır.
 • Bir eleman ekleneceği zaman kuyruğun sonuna eklenir.
 • Bir eleman çıkarılacağı zaman kuyrukta bulunan ilk eleman çıkarılır.
 • Bu eleman da kuyruktaki elemanlar içinde ilk eklenen elemandır.
 • Bu nedenle kuyruklara FIFO (First-In First-Out = ilk giren ilk çıkar) listeleri de denilmektedir.
 • Gerçek yaşamda da bankalarda, duraklarda, gişelerde, süpermarketlerde, otoyollarda kuyruklar oluşmaktadır.
 • Kuyruğa ilk olarak girenler işlemlerini ilk olarak tamamlayıp kuyruktan çıkarlar.
 • Veri yapılarındaki kuyruklar bu tür veri yapılarının simülasyonunda  kullanılmaktadır.
 • Ayrıca işlemci, yazıcı, disk gibi kaynaklar üzerindeki işlemlerin yürütülmesinde ve bilgisayar ağlarında paketlerin yönlendirilmesinde de kuyruklardan yararlanılmaktadır.
  #include “stdafx.h”
  #include <iostream>
  using namespace std;

  #define MAXSIZE 5
  //typedef int tam;
  struct ornek
  {
  int dizi[MAXSIZE];// kuyruk
  int on;           // kuyrukdan kim çıkacak indis değişkeni
  int arka;         // kuyruğa kim girecek indis değişkeni
  int say;          // kuyrukda kaç kişi var değişkeni
  };
  typedef struct ornek orn;
  void initQueue(orn *p);
  void insert (orn *p, int yeni_deger);
  int remove(orn *p);
  int isEmpty(orn *p);
  int main()
  {
  orn a;
  int i,k;
  initQueue(&a);

  insert(&a, 29);
  k = remove(&a);
  cout << ” cikan kisi = ” << k << endl;

  cout << ” on = ” << a.on << endl;
  cout << ” arka = ” << a.arka << endl;
  cout << ” say = ” << a.say << endl;

  cin.get();
  }// main sonu

  void initQueue(orn *p)
  {
  p->on , p->arka, p->say = 0;
  }

  void insert(orn *p, int yeni_deger)
  {
  if (p->say != MAXSIZE)
  {
  p->dizi[p->arka] = yeni_deger;
  p->arka = (p->arka +1) % MAXSIZE;
  p->say = p->say + 1;
  }
  else cout << “kuyruk dolu\n”;

  }// insert sonu

  int isEmpty(orn p)
  {
  if(p.say == 0 )return 1;
  return 0;
  }//is Empty sonu

  int remove(orn *p)
  {
  int k = 0;
  if (p->say != 0)
  {
  k = p->dizi[p->on];
  p->on = (p->on +1) % MAXSIZE;
  (p->say)–;
  }
  else cout << “kuyruk boş\n”;
  return k;
  }// remove sonu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s