MSSQL Sorular

–1-) TSQL komutlarıyla kendi isminizde bir veri tabanı oluşturun.

create database ugur

–2-) Bu veri tabanının içerisine “memur” isimli bir tablo oluşturun
(id int primary key,isim nvarchar(39),departman nvarchar(39),maas int )
isim ve maaş sütunlarına veri girilmesi zorunlu olmalı(not null).

create table memur (id int primary key ,
                                 isim nvarchar(40) not null,
                                 departman nvarchar(39),
                                 maas int  not null)    */                         
 
–3-)Memur tablosuna TSQL komutlarıyla 3 adet kayıt ekleyin
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (4,’Ayşe ‘,’Bilişim Teknolojileri’,1000);

–4-) id si 2 olan kaydın ismini ‘çağdaş’ olarak değiştirin
update memur set isim=’Uğur’  where id=2;

–5-)Maaşı 2000den küçük olan kayıtlar içerisinde id si 1 olmayanların maaşlarını 4000 yapın
update memur set maas=4000 where id<>1 and maas<2000

–6-) Memur tablosuna 3 adet kayıt ekleyin.
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (5,’Ece ‘,’Danışman ‘,3000);
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (6,’Fatma ‘,’Sekreter’,1500);
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (7,’Hayriye ‘,”,5000);

–7-)Memur tablosunda ismi a veya c ile başlayan kayıtları silin.
delete from memur where isim like ‘a%’ and isim like ‘c%’

–8-) Memur tablosunda departmanı boş olan kayıtları silin.
delete from memur where departman=”;

–9-)Memur tablosunda departmanı pazarlama 3 kayıt ekleyin.
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (8,’Sevgi ‘,’Pazarlama ‘,2000);
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (9,’Fahri ‘,’Pazarlama’,2000);
insert into memur(id,isim,departman,maas) values (10,’Selvi ‘,’Pazarlama’,2000);

–10-) Toplam maaşı gösteren sorgulama
select sum(maas) as ‘Maaş Toplamı’ from memur

–11-)En büyük maaşı gösteren sorgulama
select max(maas) as ‘En Büyük Maaş’ from memur

–12-)Ortalama maaşı gösteren sorgulama
select avg(maas) as ‘Ortalama’  from memur

–13-)Memur tablosunda departmanı pazarlama olmayan kayıtların sadece isim ve maaşlarını gösteren stored prodecure ü yazınız.
create proc memur_departman as
select isim, maas from memur where departman!=’Pazarlama’
exec memur_departman

–14-) Memur tablosunda isminin içinde ‘h’ geçmeyen kayıtlar içerisinde departmanı ‘pazarlama’ olan kayıtları gösteren stored produre kodunu yazınız.
alter proc memur_departman as
select isim, maas from memur where departman=’Pazarlama’ and isim not like ‘%h%’
exec memur_departman

–15-) Bizim gönderdiğimiz departmanın adına göre bütün bilgilerini gösteren stored procedure yazınız.
create proc departman_bilgileri  @dp nvarchar(20) as
select * from memur where departman=@dp;
exec departman_bilgileri ‘Sekreter’
–16-) Maaşı bizim belirtiğimiz rakamdan küçük olan bütün kayıtları gösteren stored procedure.
create proc maasi_kucuk_olanlar  @money float as
select * from memur where maas < @money;
exec maasi_kucuk_olanlar 3000;

–17-) Maaşı bizim belirttiğimiz rakamlar arasında olan kayıtlar gösteren.
 create proc maas_araliği  @m1 int, @m2 int as
select * from memur where maas between @m1 and @m2
exec maas_araliği 1000,1500

–18-)1 den 10 a kadar olan sayıları ekrana yazdırın.
 declare  @i int ;
set @i=0;
while(@i <10)
begin
   set @i = @i + 1;
   print @i  ;
end
–19-)1 den 10 a kadar olan tek sayıları (3 ve 5 hariç) ekrana yazdırın.
declare @sayi int;
set @sayi=0;
while (@sayi<10)
begin
  set @sayi=@sayi+1;–select de yazılabilir atamak için
    if (@sayi = 3 or @sayi= 5 )
     begin   
       continue;
     end
  print @sayi
end

–20-)1 den 10 a kadar olan sayıları tek sayılarda  ‘Çağdaş’, çift sayılarda ‘kadir’ stringi ile beraber yazdırın.
declare @sayi int;
set @sayi=1;
while (@sayi<=10)
begin
    set @sayi=@sayi+1;
    if(@sayi % 2 = 0)
     begin  
       Print ‘Kadir’;
     end
    else
     begin
        
        Print ‘Çağdaş’;
     end

end

One thought on “MSSQL Sorular

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s