Static Kullanımı

using System;
//Static Kullanımı.
class hesapla {
private  double sonuc=0;
public  hesapla(double x) {
sonuc = x / 2;

}
public void yazdir() {

Console.WriteLine(“X’in değeri: “+ sonuc);
}

}
class StaticDemo {
//Static bir alan tanımlamak.
public static int Val = 100;
//Static bir method tanımlamak.
public static int ValDiv2() {
int bol = 4;
return Val/bol;
}
}

class SDemo {
static void Main() {

Console.WriteLine(“Initial value of StaticDemo.Val is ”
+ StaticDemo.Val);

StaticDemo.Val = 8;//Direk erişilebiliyor sınıf adı üzerinden çünkü Val alanı static tanımlanmış class’ın içinde.
Console.WriteLine(“StaticDemo.Val is ” + StaticDemo.Val); //Burada StaticDemo.Val sınıfından static alanın 8 değeri ekrana yazılıyor.
Console.WriteLine(“StaticDemo.ValDiv2(): ” +
StaticDemo.ValDiv2());// Static methot çağrılıyor yine method üzerinden ValDiv2().
Console.WriteLine(“Bölünecek bir sayı giriniz>>”);
double sayi =Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
hesapla yeniHesapla = new hesapla(sayi);
yeniHesapla.yazdir();
}
}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s